Oslo fengsel ligger på Grønland, og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå.
Fengselet er et av Norges største med plass til 243 mannlige innsatte.

Fengselsoppholdet

Fengselsoppholdet

Informasjon til deg som skal gjennomføre straff eller varetekt i Oslo fengsel.

Besøk

Besøk

Informasjon om rutiner og booking av besøk.

Pappa i fengsel

Pappa i fengsel

Informasjon til deg med pappa i Oslo fengsel.

Ikon kontakt oss

Kontakt

Kontakt

Trenger du å komme i kontakt med oss?

Siste nytt

Redusert besøk videreføres og vil pr. nå gjelde t.o.m. 30. april.

Pga. stor pågang på besøk kan innsatte motta ett besøk pr. uke. Dette uavhengig av om innsatte har mindreårige barn. Oslo fengsel må dessverre iverksette dette tiltaket for å sørge for at flest mulige innsatte får besøk, noe som i en tid ikke har vært mulig pga. fullbookede puljer.

Videreføring av redusert antall besøk pr. uke

Redusert besøk videreføres og vil pr. nå gjelde t.o.m. 30. april.

Pga. stor pågang på besøk kan innsatte motta ett besøk pr. uke. Dette uavhengig av om innsatte har mindreårige barn. Oslo fengsel må dessverre iverksette dette tiltaket for å sørge for at flest mulige innsatte får besøk, noe som i en tid ikke har vært mulig pga. fullbookede puljer.