Korona og smittevern

Tiltakene videreføres per 18.02.21.

Det er stengt for fysiske besøk, men videobesøk kan bestilles som normalt og til ordinære besøkstider.

  • Advokater, politi og påtalemyndighet og andre aktører innen rettsvesenet kan gjennomføre fysiske besøk.
  • Kriminalomsorgens pårørendetelefon er åpen på hverdager mandag – fredag klokken 09 – 15.
    • Nummer 404 388 88kan benyttes anonymt av alle som har spørsmål om straffegjennomføring, eller pandemiens innvirkning på kriminalomsorgen.
  • Kriminalomsorgen har en egen side for pårørende med oppdatert informasjon og relevante lenker.