Pga. stor pågang på besøk kan innsatte motta ett besøk pr. uke. Foreløpig gjelder dette for uke 10, 11 og 12  Dette uavhengig av om innsatte har mindreårige barn. Oslo fengsel må dessverre iverksette dette tiltaket for å sørge for at flest mulige innsatte får besøk, noe som i en tid ikke har vært mulig pga. fullbookede puljer.