Denne informasjonen gjelder t.o.m. uke 26.

Besøkstider – videobesøk

Dette er ikke ordinære besøkstider, og gjelder kun videobesøk som erstatning for stans i besøk pga. koronaviruset. Ordinære besøkstider vil gjelder når det åpnes for ordinære besøk igjen.

For informasjon om besøkstider for fysiske besøk se nederst på siden.

Avdeling B

Gjelder besøkende med besøkstillatelse uten kontrolltiltak, samt besøkende med kontrolltiltaket glassvegg.

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 15:30-16:30 18:00-19:00
Tirsdag 15:30-16:30 16:45-17:45 18:00-19:00
Onsdag 15:30-16:30 16:45-17:45
Torsdag 15:30-16:30 16:45-17:45 18:00-19:00
Fredag 15:30-16:30 16:45-17:45 18:00-19:00
Lørdag 11:30-12:30
Søndag 11:30-12:30

Avdeling C

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Onsdag 16:45-17:45
Fredag 18:00-19:00

A

Besøkstider – fysiske besøk

Besøkene vil foregå i besøksavdelingen ved Oslo fengsel avdeling B. Dette gjelder også besøk til avdeling C – Stifinner’n. Det kun mulig å gjennomføre to besøk på hvert av disse tidspunktene. Dette er begrunnet i de kontrolltiltakene vi er pålagt å følge.

Antall besøkende per rom er begrenset til én person. Dersom de besøkende kommer fra samme husstand kan dette antallet økes til to personer.

Tilbudet gjelder besøkende med besøkstillatelse uten kontrolltiltak.

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 19:15-20:15
Tirsdag 19:15-20:15
Onsdag 19:15-20:15
Torsdag 19:15-20:15
Fredag 19:15-20:15
Lørdag 14:45-15:45
Søndag 14:45-15:45

Røde Kors visitorer – fysiske besøk

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 16:45-17:45
Onsdag 18:00-19:00