Julen 2021

Besøkstider
24. desember og 31.desember

 • Ordinære besøk: 09:30-10:30 og 11:30-12:30
 • Glassvegg: 11:00-12:00
 • Oppnevnte forsvarere: 08:00-13:00

Ordinære besøkstider øvrige dager.

Åpningstider besøksbestilling

 • 23.–28. desember
  Telefon og e-post stengt.
 • 29. desember
  E-post besvares frem til kl. 13:00. Telefon stengt.
 • 30.-31. desember
  Telefon og e-post stengt.

Helger er stengt som normalt.

Pga. redusert åpningstid i julen, kan besøk t.o.m. uke 52 bookes fra og med 6. desember.

Julegaver/pakker
For å være sikker på at innsatte mottar gavene før julaften, må de være oss i hende senest tirsdag 14. desember.

Det er ikke tillatt å sende toalettsaker, tobakk, mat, drikke eller annet som kan «konsumeres». Innsatte kan kjøpe slike varer i fengselets butikk.


Christmas 2021

Visit hours
December 24th and 31st

 • Regular visit: 09:30-10:30 and 11:30-12:30
 • Glass wall: 11:00-12:00

Opening hours, departement for booking visits

 • December 23.–28th
  Closed (both phone and e-mail).
 • December 29th
  E-mails are answered until 13:00. Phone is closed.
 • December 30-31th
  Closed (both phone and e-mail).Weekends are closed.

Due to reduced opening hours, visits up to and including week 52 may be booked from December 6th.

Christmas gifts/packages

To ensure that inmates receive the gifts before Christmas Eve, they must be in our hands no later than Tueday December 14th.

It is not allowed to send toiletries, tobacco, food, beverages or anything that can be «consumed». Prisoners can buy such items in the store.