Koronavirus: Informasjon vedr. besøk
Sist oppdatert, 23.03.20, kl. 10:00:

Kriminalomsorgsdirektoratet har pålagt alle fengselsenheter å stanse alle besøk fra familie/pårørende, foreløpig inntil 1. mai 2020.

Klientmøter mellom advokat og innsatt i anledning straffesaker skal gjennomføres. Der advokat eller innsatte anses som risikoperson, skal klientsamtale søkes gjennomført telefonisk, ev. via videosamtale. Dersom besøk er absolutt påkrevd mellom risikopersoner vil det bli benyttet rom med glassvegg for disse.

Besøksavdelingen har redusert åpningstid for advokater.
Nye, midlertidige, åpningstider er:

 • Mandag-fredag
  Kl. 08:00-15:30
 • Lørdag
  Kl. 11:00-16:00, kun etter forhåndsbestilt besøk.
  Bestilling må gjøres innen kl. 14:00, fredager, til visit@oslofengsel.no.
  Besøk er ikke booket før bestillingen er bekreftet av oss.
 • Søndag
  Stengt

Alle besøkende skal avslutte sine møter og ha forlatt fengselet innen stengetid (se åpningstider over).

Oslofengsel.no blir fortløpende oppdatert når ny informasjon foreligger.


Corona virus: Information regarding visits
Last updated, 23.03.20, 10:00:
The Norwegian Correctional Service has ordered all prison units to stop all visits from family / relatives, until May 1st 2020.

Oslofengsel.no is constantly updated as new information is available.