Besøkstider (gjelder fra uke 27)

Besøkstider for uke 26 finner du her.

Vennligst se egne besøkstider for advokater og andre besøk under fliken “Andre besøkende”.

Avdeling B

Ordinær

Ett besøksrom pr. besøkspulje er reservert videobesøk for de som ikke kan møte fysisk.

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 09:30-11:00
Tirsdag 09:30-11:00 14:15-15:45 17:00-18:00 19:15-20:15*
Onsdag 09:30-11:00
Torsdag 09:30-11:00 14:15-15:45 17:00-18:00 19:15-20:15*
Fredag 09:30-11:00
Lørdag 11:15-12:15 15:00-16:00
Søndag 11:15-12:15 15:00-16:00

Ikke barnebesøk, men kan vurderes per tilfelle.

Glassvegg

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag-fredag 10:00-11:00
Lørdag-søndag 15:30-16:30

Røde Kors visitorer

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 09:30-11:00 (ord. besøkspulje) + 17:00-18:00
Onsdag 09:30-11:00 (ord. besøkspulje) + 16:30-17:30
Fredag 09:30-11:00 (ord. besøkspulje)

 

Avdeling C

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Onsdag 17:00-19:15
Alle besøk utenom dette (avdeling c) må det søkes spesielt om.