Loading...
Besøkstider2018-06-07T15:15:10+00:00

Besøkstider

Vennligst se egne besøkstider for advokater og andre besøk under fliken “Andre besøkende”.

Avdeling B

Innsatte kan motta ett besøk per uke. Innsatte med besøk av egne barn innvilges i tillegg ett besøk per uke til dette formålet.

Besøkende med lang reisevei (fra utlandet, annen kant av landet etc.) kan innvilges ekstra besøk. Dette vurderes per tilfelle.

Ordinær

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 09:30-11:00
Tirsdag 09:30-11:00 14:15-15:45 17:00-18:00 19:15-20:15*
Onsdag 09:30-11:00
Torsdag 09:30-11:00 14:15-15:45 17:00-18:00 19:15-20:15*
Fredag 09:30-11:00
Lørdag 11:15-12:15 15:00-16:00
Søndag 11:15-12:15 15:00-16:00

Ikke barnebesøk, men kan vurderes per tilfelle.

Glassvegg

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag-fredag 10:00-11:00
Lørdag-søndag 15:30-16:30

Røde Kors visitorer

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 17:00-18:00
Onsdag 18:00-19:00

 

Avdeling C

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Onsdag 17:00-19:15
Alle besøk utenom dette (avdeling c) må det søkes spesielt om.