Bestille besøk

Besøk kan kun bestilles dersom du har besøkstillatelse (gjelder også barn under 18 år).

En besøkstillatelse kan du få ved å søke om dette. Dersom du innvilges besøkstillatelse trenger du ikke søke på nytt i forkant av hver besøksbestilling.

Besøkstillatelser utstedt av andre fengsler gjelder ikke for Oslo fengsel.

Innsatte kan som hovedregel motta ett besøk per uke. Innsatte med egne barn (under 18 år) kan motta to besøk per uke, hvorav det ene besøket er innvilget barnet/barna. Det er kun mor/verge som tillates som voksen på barnets besøk. Det tillates maks tre voksne per besøk.

Besøkende med lang reisevei (fra utlandet, annen kant av landet etc.) kan innvilges ekstra besøk. Dette vurderes per tilfelle.

Sentralbordet tar ikke i mot bestilling av besøk.

Avdeling B og C
Telefon: 23 30 19 80
Mandag og torsdag, 09:00-11:00

E-postvisit@oslofengsel.no
Leses og besvares mandag-fredag, normalt frem til kl. 14:00

Besøk må bestilles i vår åpningstid og senest dagen før ønsket tidspunkt.
Det er kun mulig å booke besøk for inneværende uke, samt uken etter. Besøk er ikke booket før vi har bekreftet tidspunktet.