Bestille besøk

Besøk kan kun bestilles dersom en har besøkstillatelse. Besøkstillatelser utstedt av andre fengsler, gjelder ikke for Oslo fengsel.

Besøk må bestilles i vår åpningstid, og senest dagen før ønsket tidspunkt. Det er kun mulig å booke besøk for inneværende uke, samt uken etter. Besøk er ikke booket før vi har bekreftet tidspunktet.

Innsatte kan som hovedregel motta ett besøk per uke. Innsatte med egne barn (under 18 år) kan motta to besøk per uke, hvorav det ene besøket er innvilget barnet/barna. Det er kun mor/verge som tillates som voksen på barnets besøk. Det tillates maks tre voksne per besøk.

Besøkende med lang reisevei (fra utlandet, annen kant av landet etc.) kan innvilges ekstra besøk. Dette vurderes per tilfelle.

Sentralbordet tar ikke i mot bestilling av besøk.

Avdeling B

Telefon: 23 30 19 80
Mandag og tirsdag, 09:00-11:00
OBS! Endret telefontid gjelder fra uke 3.

E-post: visit@oslofengsel.no
Leses og besvares mandag-fredag, normalt frem til kl. 14:00

Avdeling C

Telefon: 23 30 18 83
Mandag-fredag, 07:00-21:00

E-post: Booking av besøk kun på telefon.