Loading...
Bestille besøk2018-03-16T12:52:26+00:00

Bestille besøk

Besøk kan kun bestilles dersom en har besøkstillatelse. Besøkstillatelser utstedt av andre fengsler, gjelder ikke for Oslo fengsel.

Sentralbordet kan ikke ta i mot bestilling av besøk.

Avdeling B

Telefon: 23 30 19 80
Mandag-fredag, 09:00-11:00

Avdeling C

Telefon: 23 30 18 83
Mandag-fredag, 07:00-21:00

Avdeling B

E-post: visit@oslofengsel.no
Leses og besvares mandag-fredag, normalt frem til kl. 14:00

Avdeling C

Booking av besøk kun på telefon.