Loading...
Bestille besøk2018-11-12T15:08:16+00:00
Besøkstider
24. desember og 31.desember
Ordinære besøk: 10:15-11:15 og 11:30-12:30
Glassvegg: 11:00-12:00
Oppnevnte forsvarere: 10:00-13:00
Røde Kors visitorer: Utgår

Ordinære besøkstider øvrige dager.Åpningstider besøksbestilling i romjulen
27. desember
E-post besvares kl. 08.00-14:00
Telefon stengt.

24.–26. desember og 28. desember-1. januar
Telefon og e-post stengt.

Helgene er stengt som normalt.

Julegaver/pakker
For å være sikker på at innsatte mottar gavene før julaften, bør de være sendt pr. post innen fredag 14. desember.

Det er ikke tillatt å sende toalettsaker, tobakk, mat, drikke eller annet som kan «konsumeres». Innsatte kan kjøpe slike varer i anstaltens butikk.

Visiting hours
December 24th and 31st
Regular visit: 10:15-11:15 and 11:30-12:30
Glass wall: 11:00-12:00
Appointed attorney: 10:00-13:00
Red Cross visitors: None

Ordinary visit hours other days.Opening hours visit booking
December 27th
E-mails are answered 08.00-14:00.
Phone is closed.December 24th-26th and December 28th-January 1st
Phone and e-mail are closed.

Weekends are closed.

Christmas gifts / packages

To be sure that inmates receive gifts before Christmas Eve, they should be sent per. mail by Friday 14 December (sent from Norway). Please allow longer postal service when sending from abroad.

It is not allowed to send toiletries, tobacco, food, beverages or anything that can be “consumed”. Prisoners can buy such items in the store.

 

Bestille besøk

Besøk kan kun bestilles dersom en har besøkstillatelse. Besøkstillatelser utstedt av andre fengsler, gjelder ikke for Oslo fengsel.

Sentralbordet kan ikke ta i mot bestilling av besøk.

Avdeling B

Telefon: 23 30 19 80
Mandag-fredag, 09:00-11:00

Avdeling C

Telefon: 23 30 18 83
Mandag-fredag, 07:00-21:00

Avdeling B

E-post: visit@oslofengsel.no
Leses og besvares mandag-fredag, normalt frem til kl. 14:00

Avdeling C

Booking av besøk kun på telefon.