Loading...
Mindreårige 2018-02-13T09:31:58+00:00

Mindreårige

Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Unntak kan gjøres hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av avdelingsleder og/eller sosialkonsulent, samt barneansvarlig i fengslet.

Barn i aldersgruppen 16-18 år kan få besøke sin far uten å være i følge av en voksen. Slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets mor/verge kreves før besøk tillates. Vi krever også at og mor/verge møter ved første besøk og legitimerer seg, men trenger ikke være med under selve besøket. Samme krav gjelder dersom barnet/barna følges av en annen en mor/verge.

Nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.

Samtykkeerklæring | Under 18 år Samtykkeerklæring | Under 16 år

Norsk

English

Norsk

English