Innsatte har kun lov til å ta i mot aviser/ukeblader.

Øvrige effekter sendes per post. Adresse finner du under “Penger / gaver til innsatte” og under “Kontakt”.