Innsatte har kun lov til å ta i mot aviser/ukeblader.

Øvrige effekter sendes per post. Adresse finner du under «Penger / gaver til innsatte» og under «Kontakt».