Ved behov for samtale med en innsatt. Navn og telefonnummer til forsvareren fremkomme i e-posten.

8110.portvakt@kriminalomsorg.no

23 30 15 00 (utenom kontortid)

Innkommende e-post på 8110.portvakt vil ikke bli besvart, men videresendt rette vedkommende.


Besøkstider oppnevnte forsvarere
Mandag-fredag, 08:00-20:00
Lørdag-søndag, 11:00-13:00 og 14:30-16:30

Vi reserverer ikke besøk for oppnevnte forsvarere.
Førstemann til mølla-prinsippet gjelder derfor i ovenstående besøkstider.