Dersom pårørende gi en viktig beskjed til en innsatt, skal dette sendes på e-post. Vi tar ikke imot slike henvendelser på telefon.

8110.portvakt@kriminalomsorg.no

Innkommende e-post på 8110.portvakt vil ikke bli besvart, men videresendt rette vedkommende.