Korona og smittevern

Det åpnes fra og med 1. juni, delvis, opp for fysisk besøk.

Ved hver besøkspulje er det åpnet for to besøksrom hvor det kan gjennomføres fysisk besøk, under følgende forutsetninger:

  • Maks 2 voksne per besøk.
  • Barn regnes som hovedregel ikke med i maksantallet.
  • Krav om munnbind under hele besøket.
  • Det skal holdes avstand, fysisk kontakt er ikke tillatt.
  • Pleksiglass benyttes under hele besøket.

Brudd på smittvernsreglene kan medføre konsekvenser for fremtidige besøk.

Det oppfordres fortsatt til å booke videobesøk.

For s.k. “sosialbesøk” (NAV etc.) oppfordres det til videobesøk, men fysisk besøk kan bookes ved behov/ønske.

Advokater, politi og påtalemyndighet og andre aktører innen rettsvesenet kan gjennomføre fysiske besøk.

Det er ikke et krav til vaksinasjon.

Øvrig info

  • Kriminalomsorgens pårørendetelefon er åpen på hverdager mandag – fredag klokken 09 – 15.
    • Nummer 404 388 88kan benyttes anonymt av alle som har spørsmål om straffegjennomføring, eller pandemiens innvirkning på kriminalomsorgen.
  • Kriminalomsorgen har en egen side for pårørende med oppdatert informasjon og relevante lenker.