I denne enheten vil de fleste innsatte være fengselet i varetekt, og noen vil ha restriksjoner som blant annet kan begrense muligheten til å motta brev eller besøk, samt muligheten til samvær med andre innsatte. Alle nyinnsatte vil gjennomgå en grundig kartlegging i de første dagene av oppholdet. Arbeidet gjøres i samråd med representanter fra helseavdeling og skole, og resultatene brukes blant annet til å foreta individuelle tilpasninger, og risikovurderinger.

Individuell kartlegging gjør at vi kan tilby aktiviteter som både ivaretar den innsattes rettigheter, og de krav som fengselet skal etterleve.

Fengselet har flere arbeids- og skoletilbud, i tillegg til ulike fritidsaktiviteter. MASH (Mangfoldig Aktivisering Som Hjelper) er et aktivitetstilbud som er tilpasset de som finner oppholdet særlig utfordrende.

Galleri