Loading...
Avdeling B – Bayern 2017-12-06T15:52:16+00:00

Alle nyinnsatte skal gjennom en grundig kartlegging de første dagene av oppholdet. Dette er et samarbeid mellom fengselet, helse- og skolemyndighetene. Innsatte som sitter i varetekt med restriksjoner (forbud og kontroll) hører naturlig inn under denne enheten, da det vil være mye kartleggings- og krisehåndteringarbeid i denne fasen av oppholdet. Enheten har en viktig funksjon i forhold til risiko- og behovsvurderinger av de nyinnsatte.

De innsatte har mulighet for flere arbeids- og skoletilbud, i tillegg til ulike fritidsaktiviteter. MASH (Mangfoldig Aktivisering Som Hjelper) er et aktivitetstilbud for innsatte som særlig tungt / isolerer seg.

Galleri