Hovedmålet for arbeidsdriften er å aktivisere flest mulig innsatte på en trygg og sikker måte, kombinert med tilførsel av ferdigheter og kunnskaper.

Arbeidsdriften i Oslo fengsel består av: