Besøkstider

Vennligst se egne besøkstider for advokater og andre besøkende under fliken «Andre besøkende».

Avdeling B | Ordinær

Tidene gjelder også for videobesøk.
Videobesøk kan kun bookes dersom du ikke kan komme hit pga. avstand. Vurderes per tilfelle.

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 09:30-11:00
Tirsdag 09:30-11:00 14:15-15:45 17:00-18:00 19:15-20:15*
Onsdag 09:30-11:00
Torsdag 09:30-11:00 14:15-15:45 17:00-18:00 19:15-20:15*
Fredag 09:30-11:00
Lørdag 11:15-12:15 15:00-16:00
Søndag 11:15-12:15 15:00-16:00

Ikke barnebesøk (fysisk besøk), men kan vurderes per tilfelle.

Avdeling B | Glassvegg

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag-fredag 10:00-11:00
Lørdag-søndag 15:30-16:30

Avdeling B | Røde Kors visitorer

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Mandag 10:00-11:00 (ord. besøkspulje) + 17:00-18:00
Tirsdag 10:00-11:00 (ord. besøkspulje)
Onsdag 17:00-18:00
Torsdag 10:00-11:00 (ord. besøkspulje)

 

Avdeling C

Tabellen kan blas bortover dersom du leser på liten skjerm.

Onsdag 17:00-19:15