Før besøk

 • Innsatte kan ikke motta gaver, tobakksvarer eller lignende. Det er kun tillatt å ha med aviser/tidsskrifter, samt bilde uten ramme, til den innsatte.
 • Det er ikke tillatt å medbringe sedler eller noen form for mat eller drikke inn i besøksavdelingen.

Ved ankomst

 • Møt opp ca. 15 min. før oppsatt besøkstid.
 • Besøksadresse: Åkebergveien 11 (inngang er grønn dør, merket «besøksavd.»).
 • Gyldig ID (med bilde) skal fremvises. Besøkende uten gyldig ID bli avvist.
 • Verdisaker må låses inn i eget skap på venteværelset.  Verdisaker er sedler, mobil, klokke, nettbrett og annet som ikke er lov å ta med inn i besøksavdelingen.
 • Besøkende som møter 30 minutter eller mer forsinket (regnes fra besøkstidens starttid), blir avvist.

Gjennomføring av besøk

 • Før besøk kan starte, må alle (unntatt politi og oppnevnte forsvarere) gå gjennom en metalldetektor. Her skal også blader/aviser som du ønsker å gi til innsatte, leveres for kontroll.
 • Det er fem besøksrom, hvorav ett er innredet for barnebesøk (med bl. leker).
 • Brettspill kan lånes (spør betjent i besøksavdelingen).
 • Det er mulig å kjøpe sjokolade og lignende fra automater. Automatene tar mynter og kort.
 • Besøket kan avlyses dersom spesielle forhold oppstår (uroligheter i anstalten, innsatte er ikke i stand til å motta besøk, e.l.).
 • Det er ikke tillatt å røyke i besøksavdelingen.

Spesielt ved barnebesøk

 • Tillatt å ta med tåteflaske eller babymat på glass som er uåpnet.
 • Døren til besøksrommet skal være åpen under hele besøket. De ansatte vil med jevne mellomrom kikke innom.

Innsmugling av rusmidler (narkotika, alkohol, medikamenter o.l.), eller andre ulovlige gjenstander, medfører straffeansvar. 

Besøket blir avvist dersom du møter beruset (du lukter alkohol eller er/oppleves som ruset på annen måte).