Bestille besøk

Besøk kan kun bestilles dersom du har besøkstillatelse, og gjelder også barn under 18 år.

En besøkstillatelse kan du få ved å gå til siden for å søke besøkstillatelse, og er som hovedregel gyldig i ett år dersom søknaden innvilges. Besøkstillatelser utstedt av andre fengsler gjelder ikke i Oslo fengsel.

Det tillates maks tre voksne per besøk.

Antall besøk

Innsatte kan motta ett besøk per uke.

Innsatte med egne barn (under 18 år) kan motta to besøk per uke, hvorav minimum ett av to besøk må gjennomføres med barnet/barna. Det er kun mor/verge følge som tillates som voksen på barnets besøk («besøk nr. 2»).

Ekstrabesøk

Forespørsler om ekstrabesøk vurderes pr. tilfelle. Reisevei, hyppighet på besøk og evt. jevnlige videobesøk er eksempler på hva som teller inn i vår vurdering, i tillegg til kapasitet i besøksavdelingen. Grunnet stort antall besøkende innvilges ekstrabesøk kun i sjeldne tilfeller.

Det er ikke anledning til å utvide et besøk. Videobesøk regnes som ordinært besøk.

Sentralbordet tar ikke i mot bestilling av besøk.

Avdeling B og C

Telefonnummer: 23 30 19 80
Tirsdag, 09:00-11:00

E-postadresse: 8110.visit@kriminalomsorg.no
Leses og besvares mandag-fredag, normalt frem til kl. 14:00

Besøk må bestilles i vår åpningstid og senest dagen før ønsket tidspunkt.

Det er kun mulig å booke besøk for inneværende uke, samt uken etter. Besøk er ikke booket før vi har bekreftet tidspunktet.

Ikke møtt/for sent avbestilt besøk teller som et besøk. Avbestilling/endring må gjøres senest dagen før (i vår åpningstid). Besøk er ikke avbestilt/endret før vi har bekreftet.