Når du har fått besøkstillatelse og booket besøkstid, møter du i god tid ved Åkerbergeveien 11. Inngangen er en grønn dør til venstre for kjøreport 1, merket “Besøksavd.”.

Du vil bli bedt om å vise legitimasjon, før du kan slippes inn på venteværelset. Besøkende som ikke kan fremlegge legitimasjon, vil bli avvist. Besøkende som møter beruset, vil også bli avvist.

På venteværelset finnes skap hvor du må låse inn verdisaker (mobil, armbåndsur etc.), og annet som ikke er lov å ta med inn i besøksavdelingen. Skoene må settes igjen, og du får låne slippers under besøket. Den innsatte kan ikke motta gaver, tobakksvarer eller lignende. Det er kun tillatt å ha med aviser/tidsskrifter, samt bilde uten ramme, til den innsatte.

Det er ikke tillatt å medbringe noen form for mat eller drikke inn i besøksavdelingen. Ved barnebesøk kan man ta med tåteflaske, eller babymat på glass som er uåpnet. Det er forøvrig ikke tillatt å ta med sedler inn på besøksavdelingen: Kun mynter og betalingskort.

En betjent vil slippe deg videre inn til kontrollrommet. I kontrollen må du overlevere eventuelle blader og aviser, og passere gjennom en metalldetektor (politi og oppnevnte forsvarere er unnlatt kontroll).

Besøket kan avlyses dersom spesielle forhold oppstår (uroligheter i anstalten, innsatte er ikke i stand til å motta besøk, e.l.).

På besøksavdelingen er det fem besøksrom. Det ene er innredet for barnebesøk med leker og spill. Det er mulig å kjøpe sjokolade og lignende, fra automater. Automatene tar mynter og kort.

Ved besøk med barn vil døren til besøksrommet være åpen under hele besøket. De ansatte vil med jevne mellomrom kikke innom. 

Det er ikke tillatt å røyke i besøksavdelingen.

Innsmugling av rusmidler (narkotika, alkohol, medikamenter o.l.), eller andre ulovlige gjenstander, medfører straffeansvar. 

Besøket blir avvist dersom du møter beruset (du lukter alkohol eller er/oppleves som ruset på annen måte).