Loading...
Kontakt2018-11-12T15:06:23+00:00
Besøkstider
24. desember og 31.desember
Ordinære besøk: 10:15-11:15 og 11:30-12:30
Glassvegg: 11:00-12:00
Oppnevnte forsvarere: 10:00-13:00
Røde Kors visitorer: Utgår
 
Ordinære besøkstider øvrige dager.

Åpningstider besøksbestilling i romjulen
27. desember
E-post besvares kl. 08.00-14:00
Telefon stengt.

24.–26. desember og 28. desember-1. januar
Telefon og e-post stengt.

Helgene er stengt som normalt.

Julegaver/pakker
For å være sikker på at innsatte mottar gavene før julaften, bør de være sendt pr. post innen fredag 14. desember.

Det er ikke tillatt å sende toalettsaker, tobakk, mat, drikke eller annet som kan «konsumeres». Innsatte kan kjøpe slike varer i anstaltens butikk.

Visiting hours
December 24th and 31st
Regular visit: 10:15-11:15 and 11:30-12:30
Glass wall: 11:00-12:00
Appointed attorney: 10:00-13:00
Red Cross visitors: None
 
Ordinary visit hours other days.

Opening hours visit booking
December 27th
E-mails are answered 08.00-14:00.
Phone is closed.

December 24th-26th and December 28th-January 1st
Phone and e-mail are closed.

Weekends are closed.

Christmas gifts / packages
To be sure that inmates receive gifts before Christmas Eve, they should be sent per. mail by Friday 14 December (sent from Norway). Please allow longer postal service when sending from abroad.
 
It is not allowed to send toiletries, tobacco, food, beverages or anything that can be “consumed”. Prisoners can buy such items in the store.

 

Kontakt

Telefon: (+47) 23 30 15 00

E-post: postmottak-8110@kriminalomsorg.no

Faks: (+47) 23 30 18 98

Oslo fengsels ansatte har taushetsplikt, og kan ikke bekrefte eller avkrefte telefonhenvendelser som gjelder innsatte.

Samtlige henvendelser som gjelder kontakt med innsatte må derfor skje per e-post slik at vi kan kvalitetssikre at riktig informasjon gis.

 

Hastehenvendelser

Oppnevnte forsvarere2018-02-27T12:32:18+00:00

Ved behov for samtale med en innsatt. Navn og telefonnummer til forsvareren fremkomme i e-posten.

8110.portvakt@kriminalomsorg.no

23 30 15 00 (utenom kontortid)

Innkommende e-post på 8110.portvakt vil ikke bli besvart, men videresendt rette vedkommende.


Besøkstider oppnevnte forsvarere
Mandag-fredag, 08:00-20:00
Lørdag-søndag, 11:00-13:00 og 14:30-16:30

Vi reserverer ikke besøk for oppnevnte forsvarere.
Førstemann til mølla-prinsippet gjelder derfor i ovenstående besøkstider.

Pårørende2017-12-07T19:26:10+00:00

Dersom pårørende gi en viktig beskjed til en innsatt, skal dette sendes på e-post. Vi tar ikke imot slike henvendelser på telefon.

8110.portvakt@kriminalomsorg.no

Innkommende e-post på 8110.portvakt vil ikke bli besvart, men videresendt rette vedkommende.

 

Besøk

Besøksbestilling2018-06-08T10:17:29+00:00

Avdeling B

Telefon: 23 30 19 80
Mandag-fredag, 09:00-11:00

E-post: visit@oslofengsel.no
Leses og besvares mandag-fredag, normalt frem til kl. 14:00.

 

Avdeling C

Telefon: 23 30 18 83
Mandag-fredag, 07:00-21:00

E-post: Besøksbestillinger kan kun gjøres per e-post.

Advokatbesøk2018-06-08T10:31:36+00:00

Besøkstider oppnevnte forsvarere
Mandag-fredag, 08:00-20:00
Lørdag-søndag, 11:00-13:00 og 14:30-16:30

Vi reserverer ikke besøk for oppnevnte forsvarere.
Førstemann til mølla-prinsippet gjelder derfor i ovenstående besøkstider.

Oppnevning må fremvises.


Sivilrettslige advokater
Må klareres og bestille besøk på forhånd. Dokumentasjon må fremvises.

 

Aktuelt besøksbestilling (avd. B)

Fredag 23. november
Telefon og e-post stengt.

Post/pakker/penger

Kan jeg ringe en innsatt?2018-02-27T12:21:27+00:00

Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefonkort, og disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

Penger til innsatte2018-02-27T12:30:08+00:00

De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk og tøylager, og penger kan overføres til deres konto. Det må påregnes tre virkedager før pengene blir tilgjengelige.

Penger må bankoverføres:

Kontonummer 7874.06.57592
IBAN NO42 78740657592
SWIFT/BIC DNBANOKKXXX
Betalingen merkes med innsattes navn og fødselsdato.
Brev/pakker til innsatte2018-02-08T11:02:29+00:00

Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, bøker eller spill.

Alt som sendes inn til  blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.

De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk og penger kan derfor settes inn på konto slik at han kan kjøpe det han trenger.

Brev/pakker sendes til:

Oslo fengsel
Postboks 9292 Grønland
0134 Oslo

Sendingen merkes med innsattes navn og fødselsdato.
Brev til ansatte2017-12-06T10:31:42+00:00

Brev til ansatte sendes til:

Oslo fengsel
Postboks 9292 Grønland
0134 Oslo

Sendingen merkes med ansattes navn.

NB! Øvrig post sendes til vår postadresse (se eget punkt).

Postadresse2018-02-08T11:01:08+00:00

Oslo fengsel
Dokumentsenter
Postboks 694
4302 Sandnes

NB! Post som skal til innsatte og ansatte sendes til fengselet direkte (se egne punkter).

Fakturaadresse2017-12-06T09:59:06+00:00

Oslo fengsel
Kriminalomsorgen
DFØ Fakturamottak
Postboks 4721
7468 Trondheim

 

Skoleklasser, studenter og andre grupper

Oslo fengsel mottar svært mange henvendelser med ønsker om å bruke våre lokaler til filminnspilling, få omvisning, skrive oppgaver samt snakke med utvalgte innsatte.

Slike besøk kan gå utover den daglige driften av fengselet, og de innsatte kan da måtte tilbringe mer tid innelåst enn nødvendig.

Det er derfor svært få slike henvendelser som innvilges. Forespørsler rettes til postmottak-8110@kriminalomsorg.no.