Loading...
Pappa i fengsel? 2018-01-05T12:44:27+00:00

Her kan du som har pappa, eller noen du kjenner i fengselet, få informasjon om Oslo fengsel.

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Nedenfor finner du diverse linker til sider med nyttig informasjon til barn og ungdom.

Besøk

Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Ved noen tilfeller tillater vi andre barn (under 16 år), der hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av fengslet.

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Innsattes nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dersom du er 15 år eller eldre sjekkes du for vandel hos politiet. Det betyr at fengslet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengslet ser for eksempel spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.

Klikk på bildene for større bilder.

Klikk på bildene for større bilder.

Kristin er vår barneansvarlig i Oslo fengsel. Hun kan du kontakte på følgende måter:

Telefon: (+47) 23 30 17 47

E-post: kristin.sandal@kriminalomsorg.no

Post: Oslo fengsel, Att: Kristin Sandal, Postboks 9292 Grønland, 0134 Oslo

Her kan du sende oss tilbakemeldinger på for eksempel hva som var bra, og hva som ikke var så bra, da du besøkte oss.
Du kan også sende oss tanker og forslag på hva vi kan gjøre for at du skal få det enklere, både på besøk og i kontakt med oss utenom besøkene.

Meldingen du sender oss er anonym, så du trenger ikke skrive navnet ditt. Kun beskjed! 🙂

Vi leser alt som kommer inn, men husk at vi ikke kan gi deg et svar fordi meldingen sendes anonymt.

Dersom du ønsker svar kan du oppgi e-postadresse eller telefonnummer du ønsker å bli kontaktet på, i meldingen. Alternativt kan du sende en mail direkte til barneansvarlig i stedet for å bruke skjemaet under.

 

FFP Ung Barneombudet  Alarmtelefonen Barnevernvakten