Loading...
Besøkstillatelse 2018-05-16T06:50:35+00:00

Søknad om besøkstillatelse

Opplysningene i søknadsskjemaet blir sendt politiet. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunnlaget for vurdering om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med restriksjoner (som f.eks. glassvegg eller overhøring av samtale).

Mindreårige søkere

Alle søkere fra 15 år sjekkes for vandel hos politiet.
Søkere under 18 år må i tillegg legge ved samtykkeerklæring i søknaden.
Se “Mindreårige” i menyen for mer informasjon.

Utenlandske besøkende

Det er et krav at utenlandske besøkende må sende vandelsattest fra sitt hjemland. Vandelsattesten vedlegges søknaden, skal være original og på skandinavisk eller engelsk.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.

Behandlingstiden er normalt 1-2 uker, men noe lenger tid må påregnes ved ferie og høytider.
Vedtaket blir sendt per post til adressen som oppgis i søknaden.

Søknadsskjema

Norsk

English


Ferdig utfylt skjema sendes på en av tre måter:

E-post:
visit@oslofengsel.no

Post:
Oslo fengsel, Dokmentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

Kontaktskjema:


Obligatorisk. Tillatt format: PDF


Tillatt format: PDF