Loading...
Besøkstillatelse2018-09-11T13:06:25+00:00

Søknad om besøkstillatelse

Opplysningene i søknadsskjemaet blir sendt politiet. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunnlaget for vurdering om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med restriksjoner (som f.eks. glassvegg eller overhøring av samtale).

Søker må stå på innsattes besøksliste for at søknaden kan behandles.

Behandlingstiden er normalt 1-2 uker, men noe lenger tid må påregnes ved ferie og høytider.
Vedtaket blir sendt per post til adressen som oppgis i søknaden.

Søknader som mottas på forhånd for kommende innsatte blir ikke behandlet.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.

1

Søknadsskjema

Alle søkere fra 15 år skal sjekkes for vandel hos politiet, og må derfor sende inn søknad.

All visitors from 15 years of age and above is required to apply for a visit permit.

Norsk English


For å åpne skjemaene, må du ha en PDF leser, som f.eks. Adobe Reader (gratis).

2

Mindreårige søkere

For søkere under 18 år, krever vi i tillegg signert samtykkeerklæring fra mor/verge. Se siden “Mindreårige” for mer informasjon.

For children and youth below 18 years of age, it is required that the parent/guardian completes and sign the the statement of consent. Please see “Mindreårige/minors” i the menu.

Norsk English


For å åpne skjemaene, må du ha en PDF leser, som f.eks. Adobe Reader (gratis).

3

Utenlandske søkere

Det er et krav at utenlandske besøkende må sende vandelsattest fra sitt hjemland. Vandelsattesten vedlegges søknaden, skal være original og på skandinavisk eller engelsk. Den skal være av nyere dato.

Foreign visitors must attach a certificate of good conduct from their home country, with the application. The document needs to be original and translated to Scandinavian or English. It must be of recent date.

 

Ferdig utfylt skjema sendes på en av tre måter:

E-post:
visit@oslofengsel.no

Post:
Oslo fengsel, Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

Kontaktskjema:


Obligatorisk. Tillatt format: PDF


Tillatt format: PDF