Loading...
Besøkstillatelse 2018-02-22T09:55:34+00:00

Søknad om besøkstillatelse

Opplysningene i søknadsskjemaet blir sendt politiet. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunnlaget for vurdering om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med restriksjoner (som f.eks. glassvegg eller overhøring av samtale).

Alle søkere fra 15 år sjekkes for vandel hos politiet.

Søknadsskjema

Norsk

English


Er søker under 18 år, må samtykkeerklæring legges ved søknaden. 
Se “Mindreårige” i menyen for mer informasjon.

Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet.


Ferdig utfylt skjema sendes på en av tre måter:

E-post:
visit@oslofengsel.no

Post:
Oslo fengsel, Dokmentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes

Kontaktskjema:


Obligatorisk. Tillatt format: PDF


Tillatt format: PDF