Brev til ansatte sendes til:

Oslo fengsel
Postboks 9292 Grønland
0134 Oslo

Sendingen merkes med ansattes navn.

NB! Øvrig post sendes til vår postadresse (se eget punkt).