Du må sørge for at innsatte fører deg opp på sin besøksliste, da man ikke kan søke om besøkstillatelse uten å stå på denne listen. Denne ordningen har vi for at den innsatte selv skal kunne bestemme hvem han vil ha besøk av. Vi formidler ikke kontakt mellom pårørende og innsatte vedrørende ønsker om besøk. Hvis ikke innsatte har ført opp deg på sin liste må du evt. henvende deg til innsatte pr. brev.

Den innsatte kan bare motta besøk av ett begrenset antall personer. I tillegg til nærmeste familie kan det kun stå tre navn på besøkslisten. Dersom innsatte ikke får besøk fra familie, tillates fire navn på besøkslisten. Innsatte har anledning til å endre listen sin ved behov.

Oslo Fengsel har ikke anledning til å gi opplysninger om innsatte til pårørende da vi er bundet av taushetsplikt.

Søknadsskjema for besøkstillatelse ligger her: Besøk > Besøkstillatelse