Ett besøk i uken og to dersom innsatte har egne barn. Minimum ett besøk skal være med barn, hvor det i det ene barnebesøket ikke tillates andre voksne enn mor/verge.

Ekstra besøk kan innvilges dersom pårørende har lang reisevei. Hva som er lang reisevei vurderes per tilfelle.