Brev/pakker merkes med innsattes navn og fødselsdato, og sendes til:

Oslo fengsel
Postboks 9292 Grønland
0134 Oslo

– Sendinger som ikke er merket med innsattes navn og fødselsdato, vil bli sendt i retur.
  • Det er ikke tillatt å sende blomster, ting som kan konsumeres, eller kremer og lignende. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.
  • Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, cd-er (kun originale), bøker eller spill.
  • Alt som sendes inn til  blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.
  • De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk og penger kan derfor settes inn på konto slik at han kan kjøpe det han trenger.