Det ene besøksrommet er innredet spesielt med tanke på barnebesøk.