Inngang til besøksavdelingen, fra Åkerbergveien 11. Døren er til venstre for port 1.