Dersom du skal sone, melder du deg til døren til høyre for port 1.