Oslo fengsel
Dokumentsenter
Postboks 694
4302 Sandnes

NB! Post som skal til innsatte og ansatte sendes til fengselet direkte (se egne punkter).