NB! Post som skal til innsatte og ansatte sendes til fengselet direkte (se øverste punkt).

Oslo fengsel
Dokumentsenter
Postboks 694
4302 Sandnes